O nás

4Progress pro nás není jen heslo, ale hlavní cíl.

Vzdělávací a poradenská společnost 4Progress vznikla v roce 2008, jako poradenská firma, schopná pružně reagovat na současné potřeby trhu v oblasti vzdělávání, personálního poradenství a dotačních příležitostí.

Ač se jedná o společnost poměrně mladou, na trhu nejsme žádní nováčci. Všichni členové našeho lektorského a konzultantského týmu mají bohaté zkušenosti z oblastí jako je marketing, obchod, telekomunikace, vzdělávání.


Naše vize

Specializujeme se na řešení potřeb zejména malých a středních firem, které se obtížněji vypořádávají se sílící konkurencí velkých podniků. Nabízíme jim pomocnou ruku, jak při posilování kompetencí jejich zaměstnanců, tak i odbornou pomoc v otázkách financování jejich dílčích činností a projektů ze strukturálních fondů.

Výhody, které nabízíme našim klientům

Diagnostika potřeb klientů, včetně návrhu tréninku či koučinku na míru, konzultací a náborů zaměstnanců.

V návaznosti na trénink či koučování specifikujeme další rozvojové potřeby jednotlivců a na základě assessmentů či auditů získáváme komplexní pohled na míru efektivity celého procesu.

Nejsme jednoznačně zaměřeni na jednu oblast, vždy doporučujeme efektivní kombinaci dle potřeb, požadavků a možností, které u klienta zjistíme.

Skvělých výsledků dosahujeme díky kombinaci „měkkých a „tvrdých dovedností. Například: od prezentačních dovedností přecházíme k výuce PowerPointu, od měkkých manažerských dovedností ke koučování lidí apod.
Aktuality

POVEZ II se spouští 10. 3. 2017!

Chcete získat dotace na vzdělávání zaměstnanců včetně náhrad jejich mezd po dobu školení? Získejte až 500.000 Kč měsíčně!
Již 10.3.2017 se spouští projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“, který má za cíl podpořit další vzdělávání zaměstnanců a zvýšit tak jejich odbornou kvalifikaci.
V rámci projektu můžete čerpat až 400.000 Kč na vzdělávání vašich zaměstnanců bez nutnosti vypisovat veřejné výběrové řízení.
Současně jsou vám propláceny mzdové náhrady za dobu, kdy jsou zaměstnanci na vzdělávání, a to do výše 100 %.
Projekt je určen všem zaměstnavatelům včetně OSVČ!
Pokud vás projekt zaujal, neodkládejte jeho realizaci, ze zkušenosti z minulých let lze předpokládat, že může dojít k jeho opětovnému předčasnému uzavření!
Kontaktujte nás, pomůžeme vám zajistit kompletní realizaci projektu!

POVEZ

Praktické osobní projektové řízení

Máte toho nad hlavu? Pak bychom vás rádi pozvali na bezplatný seminář, který bude probíhat během října a listopadu v prostorách Mendelovy univerzity v Brně.
Seminář PRAKTICKÉ OSOBNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ (POPR) představí metodu IC, díky které získáte soubor nástrojů pro řízení časového plánu úkolů. A nejen to. Metoda IC zlepší Vaši schopnost lépe se soustředit na Vaše aktuální potřeby a umožní Vám zvýšit Vaši produktivitu a flexibilitu.
Termíny a registraci najdete na adrese: http://seerce.com/popr2016
Budeme velmi rádi, pokud se seminářů zúčastníte!4progress

Nové výzvy v rámci programu OPPIK očekávané v říjnu 2016

O následující výzvy je předpokládán velký zájem žadatelů, proto z vlastní zkušenosti doporučujeme začít s jejich přípravou co nejdříve. V případě, že vás některá výzva zaujme, neváhejte nás kontaktovat.
Konkrétně se jedná o následující výzvy:

1. Program Školící střediska – dotace na vybudování infrastruktury pro školení a vzdělávání
Na co lze dotaci žádat:

 • výstavba nových či rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek a vzdělávacích programů
 • podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data)
 • drobný hmotný a nehmotný majetek
 • služby školitelů (pouze v případě křížového financování)

Výše dotace: 0,5 mil. Kč – 5 mil. Kč (v režimu de minimis – max. 200 000 € za 3 roky)
Maximální míra podpory: malý / střední podnik: 50 % na investice
Vhodný žadatel: malý / střední podnik
Výzva: kolová
Vyhlášení výzvy: říjen 2016
Příjem plných žádostí: listopad 2016 – leden 2017
Alokace na výzvu: min. 250 mil. Kč

 2. Program Marketing – dotace na účast na zahraničních výstavách a veletrzích
Na co lze dotaci žádat: účast na zahraničních výstavách a veletrzích
Způsobilé výdaje:

 • účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu (max. 5 účastí / 1 rok) – pronájem, zřízení a provoz stánku
 • doprava vystavovaných exponátů, vč. balného a manipulace (externí dodavatel)
 • marketingové propagační materiály – tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí

Výše dotace: 0,2 – 5 mil. Kč
Maximální míra podpory: až 50 % způsobilých výdajů
Vhodný žadatel: malý / střední podnik
Výzva: kolová
Vyhlášení výzvy: říjen 2016
Příjem plných žádostí: listopad 2016 – leden 2017
Alokace na výzvu: min. 450 mil. Kč

3. Program Technologie – dotace na pořízení nových strojů a zařízení
Na co lze dotaci žádat: pořízení nových strojů a technologických zařízení
Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu

Výše dotace: 1 – 20 mil. Kč
Maximální míra podpory:  45 % způsobilých výdajů
Vhodný žadatel: malý podnik
Výzva: průběžná
Vyhlášení výzvy: říjen 2016
Příjem plných žádostí: listopad 2016 – březen 2017
Alokace na výzvu: 2,65 mld. Kč