Naše projekty

Zkvalitnění vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v Karlovarském kraji

Informace o realizaci našeho projektu Zkvalitnění vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v Karlovarském kraji“, reg. č. CZ.1.07/3.2.12/05.0041.

Období realizace: 1. 5. 2014 – 30. 6. 2015

Cílem našeho projektu bylo zkvalitnění a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Ačkoliv se jednalo o jedno z nejvýznamnějších hospodářských odvětví regionu, nabídka dalšího vzdělávání cílové skupiny ze strany vzdělávacích institucí nebyla dostatečně pokryta.

Projekt umožnil zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků cestovního ruchu na trhu práce v Karlovarském kraji.

Klíčovou vlastností vzdělávacího programu bylo přizpůsobení potřebám cílové skupiny. To v praxi znamenalo, že celý vzdělávací program byl maximálně efektivní a časově flexibilní pomocí:

1/ kombinace prezenční a distanční formy,

2/ spojení prvků elektronické výuky e-learningu, konzultací a diskusního fóra s prezenční formou výuky.

Vzdělávací program byl složen z 5 modulů:

1. Nové trendy v podnikání v cestovním ruchu

2. Umění prezentace a komunikace s klienty v cestovním ruchu

3. Použití marketingových nástrojů v cestovním ruchu

4. Management cestovního ruchu

5. Regionální specifika cestovního ruchu v Karlovarském kraji.

Pilotní ověření vzdělávacího programu úspěšně absolvovalo 147 účastníků.

Tento projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

4Progress pokračuje ve vzdělávání v Karlovarském kraji

Pilotní realizace vzdělávacího programu „Zkvalitnění vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v Karlovarském kraji“ byla velmi úspěšná a může se pochlubit až se 147 absolventy. Na tyto úspěchy chce vzdělávací společnost 4Progress, s.r.o. navázat a opět nabízí možnost se přihlásit do zajímavých modulů. Jak uvedl zástupce společnosti: „výuka bude opět maximálně přizpůsobená potřebám pracovníků v cestovním ruchu a celý vzdělávací program bude opět v kombinaci prezenční a e-learningové formy výuky. Stačí si jen vybrat vzdělávací modul, nebo si i klidně vybrat všechny a s naší manažerkou vzdělávání najít ten nejvhodnější termín. Předpokládáme, že bychom se vzděláváním začali v 2. čtvrtletí tohoto roku,“ řekl jednatel společnosti Tomáš Bagara. Zapojte se tedy do vzdělávacího programu, který bude složen z velmi zajímavých modulů s tématy: Nové trendy v podnikání v cestovním ruchu, Umění prezentace a komunikace s klienty v cestovním ruchu, Použití marketingových nástrojů v cestovním ruchu, Management cestovního ruchu a Regionální specifika cestovního ruchu v Karlovarském kraji.

Více informací o vzdělávacím programu najdete na webových stránkách www.crkv.cz