Obecné informace pro společnost ucházející se o účast v projektu „Marketing“

Cílem programu „Marketing“ je podpořit zahraniční obchod malých a středních firem. Dotaci lze využít k financování účasti na zahraničních výstavách, veletrzích a souvisejících výdajů.

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Příjem žádostí probíhá od 15.1.2018 do 30.4.2018.

Základní kritéria projektu:

 • Žadatelem může být malý a střední podnik (do 250 zaměstnanců).
 • Žadatelé se sídlem v Praze musí prokázat, že se náplň projektu týká ekonomických činností probíhajících v provozovně mimo Prahu.
 • Míra dotace je 50% způsobilých nákladů.
 • Výše dotace je možná v rozmezí od 0,2 do 4 mil. Kč. (tzn. rozpočet ve výši 400 tis. až 8 mil. Kč).
 • Do projektu lze zařadit až 15 veletrhů/výstav.
 • Projekty je možné realizovat v etapách a čerpat tak dotaci postupně, nejpozději však do 31. 10. 2020.

Výdaje podporované z projektu:

 • Účast na veletrzích a výstavách v zahraničí.
 • Pronájem plochy, zřízení a provoz stánku a další související výdaje.
 • Doprava stánku a exponátů na místo konání veletrhu a zpět včetně balného a manipulace.
 • Propagační materiály pro účely zahraničních veletrhů (katalogy, překlady textů do cizího jazyka, video prezentace atd.).

Podmínky projektu:

 • Jedná se o tzv. průběžnou výzvu – při splnění požadovaného počtu bodů projektu (60) záleží na rychlosti podání žádosti od data zahájení příjmu žádostí.
 • Žadatel musí mít uzavřená min. 2 účetní období a splnit rating finančního zdraví dle OPPIK.
 • Náklady na dopravu a propagační předměty jsou financovány v režimu de minimis.
 • Náklady mohou být dotovány, pouze pokud jsou vynaloženy po podání žádosti o dotaci.
 • V rámci nákladů na zhotovitele stánku a PR materiálů je nutné provést výběrové řízení, pokud náklady přesáhnou na jednu z aktivit 500 tis. Kč.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!