Obnovení příjmu žádostí do projektu POVEZ II se předpokládá v lednu 2017

Úřad práce ČR v úterý 23. 8. 2016 dočasně pozastavil příjem žádostí do projektu POVEZ II.

Důvodem pozastavení je především snaha o kvalitní zpracování přijatých žádostí v co nejkratším čase, ale také zajištění plynulého čerpání finančních prostředků během celého období realizace projektu, které je plánovaného až do 30. 11. 2020.

Předpokládaný termín obnovení příjmu žádostí je stanoven na 1. čtvrtletí roku 2017. Proto nás neváhejte, co nejdříve kontaktovat, abychom společně mohli začít s přípravou samotného projektu a vaše žádost mohla být mezi prvními podanými v následujícím roce.

Začněte vyřizovat žádost s předstihem, abyste v roce 2017 mohli začít sklízet úspěch prostřednictvím vzdělanějších zaměstnanců, kteří snáze obstojí v nelítostném konkurenčním boji!