OP Doprava

Operační program Doprava je důležitým zdrojem finančních prostředků pro kvalitní dopravní infrastrukturu v naší republice. V České republice můžeme považovat všechny regiony za dopravně dostupné, avšak u většiny z nich tato dostupnost není v dostatečné kvalitě. Ke zlepšení této situace má pomoci OP Doprava, který je koncipován s důrazem především na bezpečnější dopravu. Bezpečnější dopravní infrastruktura je jedním z cílů EU pro příští programovací období.

Obecné zaměření programu

  • Aktivity vedoucí ke zlepšení infrastruktury městské a příměstské dopravy.
  • Výstavba a modernizace železničních tratí a zavádění nových technologií (projekty výstavby a modernizace vnitrozemských vodních cest, podpory multimodální dopravy, zlepšování stavu drážní infrastruktury městské a příměstské dopravy).
  • Rozvoj silniční infrastruktury transevropské sítě TENT (výstavba a modernizace silnic a dálnic).
  • Zlepšení parametrů rychlostních silnic mimo síť TEN-T, za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

 

Návrh prioritních os dle nejnovějších informací:

Prioritní osa 1 – Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Prioritní osa 2 – Silniční infrastruktura na síti TEN-T.

Prioritní osa 3 – Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

x_03

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

x_05

OP Doprava

x_07

OP Životní prostředí pro podniky

x_09

OP Zaměstnanost

x_11

Integrovnaný regionální operační program

OP podnikaní a inovace