OP podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost

 

Tento operační program plynule navazuje na OP Podnikání a Inovace z končícího programovacího období 2007 – 2013. Operační program klade velký důraz na zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím rozvoje ekonomiky. Právě větší důraz na konkurenceschopnost čili efektivní využívání dotačních finančních prostředků v podnikatelské praxi se zaměřením na inovace je nejvýraznějším znakem tohoto operačního programu.

Pro koho bude program určen:

  • Obchodní společnosti všech velikostí – preferovány však budou malé a střední podniky (do 249 zaměstnanců) působící ve zpracovatelském průmyslu, v IT sektoru a pro vybrané činnosti v energetice a v dalších podnikatelských odvětví.

Obecné zaměření programu:

  • Zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky prostřednictvím rozvoje podnikání a pro něj potřebné infrastruktury.
  • Rostoucí využívání výsledků výzkumu a vývoje, zavádění inovací.
  • Podpora zakládání nových podniků, internacionalizace podnikání.
  • Podpora udržitelného a inovativního hospodaření s energií.
  • Rozvoj podnikání – podpora malých a středních podniků a začínajících podnikatelů zejména ve strukturálně postižených, ale i dalších zaostávajících regionech.
  • Využití a udržitelnost stávající inovační infrastruktury a podpora odvětvových inovačních klastrů.

Program se oproti předchozímu více zaměřuje na:

  • Investice do špičkových technologií.
  • Posílení projektů na spolupráci více podniků.
  • Foresight a propojování podniků s vědou a výzkumem.
x_03

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

x_05

OP Doprava

x_07

OP Životní prostředí pro podniky

x_09

OP Zaměstnanost

x_11

Integrovnaný regionální operační program

OP podnikaní a inovace