POVEZ II se spouští 10. 3. 2017!

Chcete získat dotace na vzdělávání zaměstnanců včetně náhrad jejich mezd po dobu školení? Získejte až 500.000 Kč měsíčně!
Již 10.3.2017 se spouští projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“, který má za cíl podpořit další vzdělávání zaměstnanců a zvýšit tak jejich odbornou kvalifikaci.
V rámci projektu můžete čerpat až 400.000 Kč na vzdělávání vašich zaměstnanců bez nutnosti vypisovat veřejné výběrové řízení.
Současně jsou vám propláceny mzdové náhrady za dobu, kdy jsou zaměstnanci na vzdělávání, a to do výše 100 %.
Projekt je určen všem zaměstnavatelům včetně OSVČ!
Pokud vás projekt zaujal, neodkládejte jeho realizaci, ze zkušenosti z minulých let lze předpokládat, že může dojít k jeho opětovnému předčasnému uzavření!
Kontaktujte nás, pomůžeme vám zajistit kompletní realizaci projektu!

POVEZ