Reference

Dotační poradenství, vzdělávání většiny zaměstnanců (rozvoj osobnosti, manažerské kompetence, IT dovednosti, obchodní dovednosti, jazykové vzdělání, specifická školení v oblasti výroby a provozu).

Vzdělávání nákupního oddělení.

Školení obchodních dovedností, korespondence, prodeje a marketingu, týmové práce, rozvoje osobnosti, manažerských kompetencí.Manažerské kompetence.

Psychohygiena, stress management, právní minimum.

Školení obchodního týmu.